G-BOX(R)

MICRO ESS

preload

G-BOX สำหรับที่พักอาศัย 

 

การใช้งานหลัก


กักเก็บพลังงานแสงอาทิตย์ที่ถูกแปลงเป็นไฟฟ้า


ลดความต้องการกำลังไฟฟ้าสูงสุด


เปลี่ยนหรือจัดการการใช้พลังงานไฟฟ้าในเวลาที่เหมาะสม


ใช้สำหรับสำรองพลังงาน


* ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด, ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์ และข้อมูลทั้งหมดอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ เพื่อเพิ่มความไว้วางใจในการทำงาน หรืออื่นๆ

* การออกแบบสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของลูกค้า

โบรชัวร์ ออนไลน์

 

     
     
     

ติดต่อเรา เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม