G-UPS

UPS

preload

G-UPS

 

การใช้งานหลัก


ทดแทนการใช้งานแบตเตอรี่ประเภทตะกั่ว-กรด สำหรับประยุกต์ใช้เป็น ระบบกักเก็บพลังงานสำรอง (UPS)


สำรองพลังงานไฟฟ้า (UPS) (สำหรับแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง)


* ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด, ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์ และข้อมูลทั้งหมดอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ เพื่อเพิ่มความไว้วางใจในการทำงาน หรืออื่นๆ

* การออกแบบสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของลูกค้า

โบรชัวร์ ออนไลน์

ติดต่อเรา เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม