ในโลกแห่งความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี โลกกำลังอยู่ในขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงจากการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลไปสู่พลังงานสะอาดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งแบตเตอรี่จะเป็นหัวใจสำคัญของความยั่งยืนนี้

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) โดยกลุ่ม ปตท. ได้ทุ่มเททรัพยากรในการผลิตแบตเตอรี่ที่ปลอดภัยด้วยคุณภาพมาตรฐานสูงสุดและบริการเต็มรูปแบบเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงนี้สู่สังคมไทยและลูกค้าที่ต้องการเก็บรักษาพลังงานสะอาด

ด้วยเทคโนโลยีกระบวนการผลิตแบตเตอรี่ขั้นสูงจาก 24M และจุดแข็งในภาคพลังงานของกลุ่ม ปตท. ซึ่งเป็นที่ยอมรับในสังคมไทยมากว่า 40 ปี ทำให้ จีพีเอสซี สามารถพัฒนาแบตเตอรี่ที่น่าเชื่อถือ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และปลอดภัยที่สุดในการใช้งานในยุคสมัยนี้ ทั้งผลิตภัณฑ์แบตเตอรี่ประเภท ลิเธียมไอออน ฟอสเฟต (LFP) และ แบตเตอรี่ประเภท ลิเธียม แมงกานีส โคบอลท์ ออกไซต์ (NMC) ให้กับลูกค้าทุกรูปแบบ

การออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์ของ G-CELL

Feature 1
ปลอดภัยมากกว่า

เซลล์ที่ปลอดภัยต่อประกายไฟ ทั้งในแง่โครงสร้าง และการออกแบบ

Feature 2
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่า

เซลล์แบตเตอรี่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

Feature 3
เชื่อถือได้มากกว่า

ประสบการณ์ 40 ปี ที่มีกับธุรกิจพลังงานในประเทศไทย

เทคโนโลยี
SemiSolid

กระบวนการที่สั้นกว่า

กำจัดวัสดุที่ไม่จำเป็น

ต่อการใช้งาน 40%

ไม่จำเป็นต้องใช้

สารยึดเกาะ

ความเสี่ยงต่ำจาก

การปนเปื้อน

 

ความปลอดภัยมากกว่า

จุดแข็งของ G-CELL

G-CELL แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน เทคโนโลยี SemiSolid ของ จีพีเอสซี ได้รับการออกแบบให้มีความแข็งแรงและปลอดภัยด้วยกลไกที่ป้องกันแบตเตอรี่จากการลัดวงจรตั้งแต่ระดับเซลล์ มีการสร้างสรรค์ระบบนวัตกรรมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจร เพื่อไม่ให้หยุดการทำงานหลังจากนั้น

ด้วยเทคโนโลยีกระบวนการผลิตแบตเตอรี่ขั้นสูงจาก 24M และจุดแข็งในภาคพลังงานของกลุ่ม ปตท. ซึ่งเป็นที่ยอมรับในสังคมไทยมากว่า 40 ปี ทำให้ จีพีเอสซี สามารถพัฒนาแบตเตอรี่ที่น่าเชื่อถือ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และปลอดภัยที่สุดในการใช้งานในยุคสมัยนี้ ทั้งผลิตภัณฑ์แบตเตอรี่ประเภท ลิเธียมไอออน ฟอสเฟต (LFP) และ แบตเตอรี่ประเภท ลิเธียม แมงกานีส โคบอลท์ ออกไซต์ (NMC) ให้กับลูกค้าทุกรูปแบบ

 

ติดต่อเรา เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม